Universidad de Valencia

 
Departamentos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia:
  
Departament de Dret Administratiu i Processal
 
El Departament consta de les Ärees:
-Dret Administratiu
-Dret Processal
Adreça Edifici Departamental Occidental,
Tercera planta 
Avda. dels tarongers s/n, 46071 Valencia (Spain)
96 3828104/ 96 3828102
  
Departament de Dret Civil
 
Adreça Edifici Departamental Occidental,
Segona planta 
Avda. dels tarongers s/n, 46071 Valencia (Spain)
Telf.: 96 3828116
Fax: 96 3828117
dretcivil@uv.es
  
Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració
 
Adreça: Edifici Departamental Occidental,
Primera planta 
Avda. dels tarongers s/n, 46071 Valencia (Spain)
tels.: 96 3828120/3828684
Fax: 96 3828119
  
Departament de Filosofia del Dret, Moral i Política
 
Adreça: Edifici Departamental Occidental 
Quarta planta
Avda. dels Tarongers s/n 46071 Valencia 
Tlf.: 96 382 81 31 
Fax: 96 382 81 34 

filodret@uv.es
  
Departament de Dret Financer i Història del Dret
 
El Departament de Dret Financer i Història del Dret consta de les Arees:
-Dret Financer
-Historia del Dret
Adreça: Edifici Departamental Occidental
Segona planta 
Avda. dels Tarongers s/n 46071 Valencia 
Teléfono: 96 382.85.82 
Fax: 96 382.85.83
Dep.Dret.Financer.Historia@uv.es
  
Area d'Historia del Dret
 
El Departament de Dret Financer i Història del Dret consta de les Arees:
-Dret Financer
-Historia del Dret
Adreça: Edifici Departamental Occidental
Segona planta 
Avda. dels Tarongers s/n 46071 Valencia
Telf.: 963 82 81 35
Fax: 96 382 8759 
Dep.Dret.Financer.Historia@uv.es
  
Departament de Dret Internacional Públic i Dret Internacional Privat
 
El Departament de Dret Internacional consta de les Arees:
-Dret Internacional Públic
-Dret Internacional Privat
Adreça: Edifici Departamental Occidental
Tercera planta 
Avda. dels Tarongers s/n 46071 Valencia
  
Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont"
 
Departament de Dret Mercantil
Adreça: Edifici Departamental Occidental
Cinquena planta 
Avda. dels Tarongers s/n 46071 Valencia
Telefon: 96 3828139
dep.dret.mercantil
  
Departament de Dret Penal
 
Adreça Edifici Departamental Occidental,
Quarta planta 
Avda. dels tarongers s/n, 46071 Valencia (Spain)
96 3828146
  
Departament de Dret Romà i Eclesiàstic de l'Estat
 
El Departament consta de les Ärees:
-Dret Eclesiàstic de l'Estat
-Dret Romà
Adreça Edifici Departamental Occidental,
Quarta planta 
Avda. dels tarongers s/n, 46071 Valencia (Spain)
Telèfon: 96 3828161
Jose.Landete@uv.es
  
Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social 
 
Adreça: Edifici Departamental Occidental
Cinquena planta 
Avda. dels Tarongers s/n 46071 Valencia
Telèfon: 96 3828177
dep.dret.treball.i.ss@uv.es
  
).